ListView.GetRowAnimationsEnabled(BindableObject) Yöntem

Tanım

public static bool GetRowAnimationsEnabled (Xamarin.Forms.BindableObject element);
static member GetRowAnimationsEnabled : Xamarin.Forms.BindableObject -> bool

Parametreler

element
BindableObject

Döndürülenler

Boolean

Şunlara uygulanır