Page.GetPrefersStatusBarHidden(BindableObject) Yöntem

Tanım

Durum çubuğunun gösterilmesi, gizlenmesi veya Sistem varsayılanını temel aldığından, tercih edilip edilmeyeceğini belirten bir değer döndürür.

public static Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.iOSSpecific.StatusBarHiddenMode GetPrefersStatusBarHidden (Xamarin.Forms.BindableObject element);
static member GetPrefersStatusBarHidden : Xamarin.Forms.BindableObject -> Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.iOSSpecific.StatusBarHiddenMode

Parametreler

element
BindableObject

İşlemin gerçekleştirileceği platforma özgü öğe.

Döndürülenler

StatusBarHiddenMode

Durum çubuğunun gösterilmesi, gizlenmesi veya Sistem varsayılanını temel aldığından, tercih edilip edilmeyeceğini belirten bir değer.

Şunlara uygulanır