Label Sınıf

Tanım

Etiket yazı tipi genişliği için erişim Tizen platformunda sağlar.

public static class Label
type Label = class
Devralma
Label

Alanlar

FontWeightProperty

Yedekleme deposu için yazı tipi genişliğini denetleyen ekli özellik.

Yöntemler

GetFontWeight(BindableObject)

Etiket metni için yazı tipi ağırlığı döndürür.

GetFontWeight(IPlatformElementConfiguration<Tizen,Label>)

Etiket metni için yazı tipi ağırlığı dize gösterimini döndürür.

SetFontWeight(BindableObject, String)

Etiket metni yazı tipi ağırlığı ayarlar.

SetFontWeight(IPlatformElementConfiguration<Tizen,Label>, String)

Etiket metni yazı tipi ağırlığı ayarlar.

Şunlara uygulanır