Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.TizenSpecific Ad Alanı

Xamarin.Forms Tizen için gereken Namespace tanımlayan türler destekler.

Sınıflar

Application
ButtonStyle

Düğme stilleri listeler

Entry

Yazı tipi genişliği Tizen platformunda giriş denetimleri için erişim sağlar.

FocusDirection

Odak yönergeleri tanımlamak için sabitler içerir.

FontWeight

Yazı tipi ağırlıkları için sabitler içerir.

Image

Tizen platformunda görüntülerin Blend rengine erişim sağlar.

Label

Etiket yazı tipi genişliği için erişim Tizen platformunda sağlar.

NavigationPage

Gezinti sayfaları Kırıntı çubuğu için erişim Tizen platformunda sağlar.

Page

Sayfaları Kırıntı çubuğu için erişim Tizen platformunda sağlar.

ProgressBar

İlerleme çubukları için hareketli durumuna erişim sağlar.

ProgressBarStyle

İlerleme çubukları için görsel stil numaralandırır.

Switch
SwitchStyle

Anahtarlar için görsel stilleri numaralandırır.

TabbedPageStyle

Sekmeli sayfa için sekmesinde çubuğu stilleri numaralandırır.

VisualElement

Tizen platformunda görsel öğeler için odak sırasına, stillere ve araç ipuçlarına erişim sağlar.