Point.Y Özellik

Tanım

Dikey eksen üzerindeki konum.

public double Y { get; set; }
member this.Y : double with get, set

Özellik Değeri

Double

Şunlara uygulanır