PoppedToRootEventArgs.PoppedPages Özellik

Tanım

Gezinti yığından kaldırılan sayfaları koleksiyonunu alır.

public System.Collections.Generic.IEnumerable<Xamarin.Forms.Page> PoppedPages { get; }
member this.PoppedPages : seq<Xamarin.Forms.Page>

Özellik Değeri

IEnumerable<Page>

Açıklamalar

İçin PoppedToRoot bu POP sayfaları temsil eder. Sayfa sırasını POP yığın sırasını temsil eder. Koleksiyondaki ilk sayfasında, kök sayfanın en yakın sayfasıdır.

Şunlara uygulanır