PropertyCondition.Value Özellik

Tanım

Koşulu karşılayan bağlama değeri.

public object Value { get; set; }
member this.Value : obj with get, set

Özellik Değeri

Object

Şunlara uygulanır