RelativeLayout.SetYConstraint(BindableObject, Constraint) Yöntem

Tanım

valueÖğesinin Y konumunda bir kısıtlama olarak ayarlar bindable .

public static void SetYConstraint (Xamarin.Forms.BindableObject bindable, Xamarin.Forms.Constraint value);
static member SetYConstraint : Xamarin.Forms.BindableObject * Xamarin.Forms.Constraint -> unit

Parametreler

bindable
BindableObject

BindableObjectKısıtlamanın uygulanacağı yer.

value
Constraint

ConstraintÖğesinin Y konumunda bindable .

Şunlara uygulanır