ResolutionGroupNameAttribute Sınıf

Tanım

Bir grup adı tanımlayan öznitelik, genellikle bir şirket adı veya ters şirket URL 'SI, etki alanları için kapsam sağlar.

[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly)]
public sealed class ResolutionGroupNameAttribute : Attribute
type ResolutionGroupNameAttribute = class
    inherit Attribute
Devralma
ResolutionGroupNameAttribute
Öznitelikler

Açıklamalar

Geliştiriciler ExportEffectAttribute , ' ın kapsamı içinde benzersiz olan bir ad sağlamalıdır bunları sağlar ResolutionGroupNameAttribute . Resolve(String)Yöntemi, birleşimi name (çözüm grubu adı), '. 've için sağlanan benzersiz ad olan bir dize alır ExportEffectAttribute ve belirtilen etkiyi döndürür.

Örneğin, bildirimlerle:

[assembly: ResolutionGroupName ("com.YourCompany")]
[assembly: ExportEffect (typeof (ShadowEffect), "ShadowEffect")]

Aşağıdaki kod, efekti bir düğmeye ekler:

        [var button = new Button { Text = "I have a shadow" };
button.Effects.Add (Effect.Resolve ("com.YourCompany.ShadowEffect"));

Oluşturucular

ResolutionGroupNameAttribute(String)

Yeni bir çözüm grubu adı özniteliği oluşturur.

Şunlara uygulanır