SearchHandler.ClearPlaceholderCommand Özellik

Tanım

ICommand, ClearPlaceholderIcon dokunulduğunda yürütülür.

public System.Windows.Input.ICommand ClearPlaceholderCommand { get; set; }
member this.ClearPlaceholderCommand : System.Windows.Input.ICommand with get, set

Özellik Değeri

ICommand

Şunlara uygulanır