SelectableItemsView.SelectionChangedCommandProperty Alan

Tanım

Alan için yedekleme deposu SelectionChangedCommand .

public static readonly Xamarin.Forms.BindableProperty SelectionChangedCommandProperty;
 staticval mutable SelectionChangedCommandProperty : Xamarin.Forms.BindableProperty

Alan Değeri

BindableProperty

Şunlara uygulanır