Shell.Items Özellik

Tanım

ShellItem Butarafından yönetilen nesnelerin koleksiyonu Shell .

public System.Collections.Generic.IList<Xamarin.Forms.ShellItem> Items { get; }
member this.Items : System.Collections.Generic.IList<Xamarin.Forms.ShellItem>

Özellik Değeri

IList<ShellItem>

Şunlara uygulanır