Shell.IShellController.FlyoutHeader Özellik

Tanım

Xamarin. Forms platformu tarafından dahili kullanım için.

Xamarin.Forms.View Xamarin.Forms.IShellController.FlyoutHeader { get; }
member this.Xamarin.Forms.IShellController.FlyoutHeader : Xamarin.Forms.View

Özellik Değeri

View

Uygulamalar

Şunlara uygulanır