Slider.Minimum Özellik

Tanım

Kaydırıcı için seçilebilir minimum değeri alır veya ayarlar. Bu, bağlanabilir bir özelliktir.

public double Minimum { get; set; }
member this.Minimum : double with get, set

Özellik Değeri

Double

Double.

Şunlara uygulanır