Stepper.Maximum Özellik

Tanım

Seçilebilir maksimum değeri alır veya ayarlar. Bu, bağlanabilir bir özelliktir.

public double Maximum { get; set; }
member this.Maximum : double with get, set

Özellik Değeri

Double

Double.

Şunlara uygulanır