Style.Behaviors Özellik

Tanım

BehaviorBu nesneye ait nesnelerin listesini alır Style .

public System.Collections.Generic.IList<Xamarin.Forms.Behavior> Behaviors { get; }
member this.Behaviors : System.Collections.Generic.IList<Xamarin.Forms.Behavior>

Özellik Değeri

IList<Behavior>

Şunlara uygulanır