Switch.Toggled Olay

Tanım

Bu değiştiğinde harekete geçirilen olay Switch .

public event EventHandler<Xamarin.Forms.ToggledEventArgs> Toggled;
member this.Toggled : EventHandler<Xamarin.Forms.ToggledEventArgs> 

Olay Türü

EventHandler<ToggledEventArgs>

Şunlara uygulanır