TabsStyle Sabit listesi

Tanım

Sekmeli sayfalar için sekmesinde stilleri numaralandırır.

public enum TabsStyle
type TabsStyle = 
Devralma
TabsStyle

Alanlar

Default 0

Sekmeler yerleştirilir ve sistem varsayılanlarını göre görüntülenir.

Hidden 1

Sekmeleri gizlidir.

Icons 2

Sekmeleri simgeler olarak gösterilir.

OnBottom 4

Sekmeler, sayfanın en altında görüntülenir.

OnNavigation 3

Kullanıcı bir ekran edge'den swipes sekmeleri görüntülenir.

Şunlara uygulanır