TemplatedView.GetTemplateChild(String) Yöntem

Tanım

protected object GetTemplateChild (string name);
member this.GetTemplateChild : string -> obj

Parametreler

name
String

Döndürülenler

Object

Şunlara uygulanır