ToggledEventArgs(Boolean) Oluşturucu

Tanım

Yeni bir oluşturur ToggledEventArgs belirten iki durumlu denetimin açılıp value.

public ToggledEventArgs (bool value);
new Xamarin.Forms.ToggledEventArgs : bool -> Xamarin.Forms.ToggledEventArgs

Parametreler

value
Boolean

İki durumlu düğme üzerinde konumu olup olmadığı.

Şunlara uygulanır