ValueChangedEventArgs(Double, Double) Oluşturucu

Tanım

Yeni bir oluşturur ValueChangedEventArgs olayla oldValue ve newValue.

public ValueChangedEventArgs (double oldValue, double newValue);
new Xamarin.Forms.ValueChangedEventArgs : double * double -> Xamarin.Forms.ValueChangedEventArgs

Parametreler

oldValue
Double

Eski değer.

newValue
Double

Yeni değeri.

Şunlara uygulanır