VisualElement.InputTransparent Özellik

Tanım

Bu öğenin Kullanıcı etkileşimi döngüsüne dahil edilip edilmeyeceğini gösteren bir değer alır veya ayarlar. Bu, bağlanabilir bir özelliktir.

public bool InputTransparent { get; set; }
member this.InputTransparent : bool with get, set

Özellik Değeri

Boolean

false öğesi ve alt öğeleri girişi almalıdır; true ne öğe ne de alt öğeleri girdi alıp, bunun yerine, geçerli görsel öğenin arkasındaki öğelere girdileri geçirin. false varsayılan değerdir.

Açıklamalar

Inputtransparent ayarı, IsEnabled ayarının false olarak ayarlanması ile aynı değildir. Inputtransparent ayarı yalnızca girdileri devre dışı bırakır ve bunun yerine, öğenin, görsel olarak arkasında olan öğesine geçirilmesine neden olur VisualElement . Genellikle, bu öğenin üst öğesidir. InputTransparentÖzelliğin değeri bir görsel öğenin alt öğeleri tarafından devralınır.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.