VisualElement.IsFocused Özellik

Tanım

Bu öğenin şu anda odaklanmış olup olmadığını gösteren bir değer alır. Bu, bağlanabilir bir özelliktir.

public bool IsFocused { get; }
member this.IsFocused : bool

Özellik Değeri

Boolean

true Öğe odaklanmış ise; Aksi takdirde, false .

Açıklamalar

Uygulamalar, temel alınan araç seti uygulamasına bağlı olarak birden çok odakta sahip olabilir. Menüler ve modların belirli öğeleri, odak ile birden çok öğeyi bırakabilir.

Aşağıdaki örnek, odak durumuna göre bir arka plan renginin koşullu olarak ayarlanmasını gösterir.

void UpdateBackground ()
{
  if (myElement.IsFocused)
    myElement.BackgroundColor = Color.Red;
  else
    myElement.BackgroundColor = Color.Blue;
}

Şunlara uygulanır