VisualElement.IsFocusedPropertyKey Alan

Tanım

Xamarin. Forms platformu tarafından dahili kullanım için.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public static readonly Xamarin.Forms.BindablePropertyKey IsFocusedPropertyKey;
 staticval mutable IsFocusedPropertyKey : Xamarin.Forms.BindablePropertyKey

Alan Değeri

BindablePropertyKey
Öznitelikler

Şunlara uygulanır