VisualElement.MeasureInvalidated Olay

Tanım

Görsel öğenin düzeni geçersiz kılındığınızda harekete geçirilen olay.

public event EventHandler MeasureInvalidated;
member this.MeasureInvalidated : EventHandler 

Olay Türü

EventHandler

Şunlara uygulanır