VisualElement.TranslationY Özellik

Tanım

Öğenin Y çeviri Delta öğesini alır veya ayarlar.

public double TranslationY { get; set; }
member this.TranslationY : double with get, set

Özellik Değeri

Double

Öğenin çevrilme miktarı.

Açıklamalar

Çeviri, son düzen uygulanmış. Animasyon uygulamak için özellikle yararlıdır. Bir öğeyi üst kapsayıcısının sınırları dışında çevirmek girişlerin çalışmasını engelleyebilir.

Şunlara uygulanır