VisualState Sınıf

Tanım

Bir durumu görünümle ilişkilendirmek için bir öğeye bir ayarlayıcıların listesini uygulayan adlandırılmış bir görsel durum içerir.

public sealed class VisualState
type VisualState = class
Devralma
VisualState

Açıklamalar

Görsel durum nesneleri sayesinde, geliştiriciler noeksel görsel durum adlarını denetimin bu durumu göstermesini sağlayan özellik ayarlayıcıları listesiyle ilişkilendirebilirler. Bu, geliştiricinin bir denetim için belirtilen durumlar kümesine bağlı olarak, kullanıcının iş akışı ilerledikçe uygulamanın görünümü üzerinde daha iyi denetim sağlayan bir denetim sağlar.

Oluşturucular

VisualState()

VisualStateVarsayılan değerlerle yeni bir nesne oluşturur.

Özellikler

Name

Geliştirici tarafından belirtilen Bu görsel durumun adını alır veya ayarlar.

Setters

Görsel durum nesnesi tarafından adlandırılan durumda olduğunda öğenin görsel temsilini oluşturan özellik ayarlayıcıları listesini alır this .

StateTriggers
TargetType

Görsel durum nesnesinin hedefleyebilir olduğu öğe türünü alır veya ayarlar this .

Şunlara uygulanır