WebNavigatingEventArgs(WebNavigationEvent, WebViewSource, String) Oluşturucu

Tanım

Yeni bir başlatır WebNavigatingEventArgs örneği.

public WebNavigatingEventArgs (Xamarin.Forms.WebNavigationEvent navigationEvent, Xamarin.Forms.WebViewSource source, string url);
new Xamarin.Forms.WebNavigatingEventArgs : Xamarin.Forms.WebNavigationEvent * Xamarin.Forms.WebViewSource * string -> Xamarin.Forms.WebNavigatingEventArgs

Parametreler

navigationEvent
WebNavigationEvent

Yükseltilen Gezinti olay.

source
WebViewSource

Olay kaynağı web görünümü kaynak.

url
String

Gezinti olayı URL'si.

Şunlara uygulanır