WebNavigatingEventArgs Sınıf

Tanım

Web Gezinti başladıktan sonra olayı için bağımsız değişkenler içeren sınıf.

public class WebNavigatingEventArgs : Xamarin.Forms.WebNavigationEventArgs
type WebNavigatingEventArgs = class
    inherit WebNavigationEventArgs
Devralma
WebNavigatingEventArgs

Oluşturucular

WebNavigatingEventArgs(WebNavigationEvent, WebViewSource, String)

Yeni bir başlatır WebNavigatingEventArgs örneği.

Özellikler

Cancel

Alır veya gezinti iptal verilip verilmeyeceğini gösteren bir değer ayarlar.

NavigationEvent

Gezinti olayı tetiklendi alır.

(Devralındığı yer: WebNavigationEventArgs)
Source

Gezinti gerçekleştirilen öğesini alır.

(Devralındığı yer: WebNavigationEventArgs)
Url

Gezintinin hedefi.

(Devralındığı yer: WebNavigationEventArgs)

Şunlara uygulanır