WebNavigationEventArgs Sınıf

Tanım

Web Gezinti başladığında olay bağımsız değişkenleri içeren TClass.

public class WebNavigationEventArgs : EventArgs
type WebNavigationEventArgs = class
    inherit EventArgs
Devralma
WebNavigationEventArgs
Türetilmiş

Oluşturucular

WebNavigationEventArgs(WebNavigationEvent, WebViewSource, String)

Yeni bir başlatır WebNavigationEventArgs örneği.

Özellikler

NavigationEvent

Gezinti olayı tetiklendi alır.

Source

Gezinti gerçekleştirilen öğesini alır.

Url

Gezintinin hedefi.

Şunlara uygulanır