WebView.CanGoBack Özellik

Tanım

Kullanıcının önceki sayfalara gidip gidemeyeceğini gösteren bir değer alır.

public bool CanGoBack { get; }
member this.CanGoBack : bool

Özellik Değeri

Boolean

Şunlara uygulanır