WebView.SendNavigating(WebNavigatingEventArgs) Yöntem

Tanım

Xamarin. Forms platformu tarafından dahili kullanım için.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public void SendNavigating (Xamarin.Forms.WebNavigatingEventArgs args);
abstract member SendNavigating : Xamarin.Forms.WebNavigatingEventArgs -> unit
override this.SendNavigating : Xamarin.Forms.WebNavigatingEventArgs -> unit

Parametreler

args
WebNavigatingEventArgs

Xamarin. Forms platformu tarafından dahili kullanım için.

Uygulamalar

Öznitelikler

Şunlara uygulanır