BindingExtension.Converter Özellik

Tanım

XAML altyapısının iç kullanımı için.

public Xamarin.Forms.IValueConverter Converter { get; set; }
member this.Converter : Xamarin.Forms.IValueConverter with get, set

Özellik Değeri

IValueConverter

Şunlara uygulanır