BindingExtension.Source Özellik

Tanım

XAML altyapısının iç kullanımı için.

public object Source { get; set; }
member this.Source : obj with get, set

Özellik Değeri

Object

Şunlara uygulanır