INativeValueConverterService.ConvertTo(Object, Type, Object) Yöntem

Tanım

public bool ConvertTo (object value, Type toType, out object nativeValue);
abstract member ConvertTo : obj * Type * obj -> bool

Parametreler

value
Object
toType
Type
nativeValue
Object

Döndürülenler

Boolean

Şunlara uygulanır