XmlNamespaceResolver.Add(String, String) Yöntem

Tanım

Xamarin. Forms platformu tarafından dahili kullanım için.

public void Add (string prefix, string ns);
member this.Add : string * string -> unit

Parametreler

prefix
String

Xamarin. Forms platformu tarafından dahili kullanım için.

ns
String

Xamarin. Forms platformu tarafından dahili kullanım için.

Şunlara uygulanır