OnIdiomExtension.ConverterParameter Özellik

Tanım

XAML altyapısı tarafından iç kullanım için.

public object ConverterParameter { get; set; }
member this.ConverterParameter : obj with get, set

Özellik Değeri

Object

Şunlara uygulanır