OnPlatformExtension.macOS Özellik

Tanım

XAML altyapısı tarafından iç kullanım için.

public object macOS { get; set; }
member this.macOS : obj with get, set

Özellik Değeri

Object

Şunlara uygulanır