StaticExtension Sınıf

Tanım

Biçimlendirme uzantısı statik üye bir değer alır.

[Xamarin.Forms.ContentProperty("Member")]
[Xamarin.Forms.Xaml.ProvideCompiled("Xamarin.Forms.Build.Tasks.StaticExtension")]
public class StaticExtension : Xamarin.Forms.Xaml.IMarkupExtension
type StaticExtension = class
    interface IMarkupExtension
Devralma
StaticExtension
Öznitelikler
ContentPropertyAttribute ProvideCompiledAttribute
Uygulamalar

Oluşturucular

StaticExtension()

Yeni bir oluşturur StaticExtension varsayılan değerleri olan nesne.

Özellikler

Member

Alır veya üye adını ayarlar.

Yöntemler

ProvideValue(IServiceProvider)

Üyenin değerini döndürür.

Şunlara uygulanır