StyleSheetExtension.Style Özellik

Tanım

XAML altyapısının iç kullanımı için.

public string Style { get; set; }
member this.Style : string with get, set

Özellik Değeri

String

XAML altyapısının iç kullanımı için.

Şunlara uygulanır