.NET Core ile çalışmaya başlamaGet started with .NET Core

Bu makalede, .NET Core ile çalışmaya başlama hakkında bilgi sağlanır.This article provides information on getting started with .NET Core. .NET Core, Windows, Linux ve macOS 'a yüklenebilir..NET Core can be installed on Windows, Linux, and macOS. En sevdiğiniz metin düzenleyicinizde kod oluşturabilir ve platformlar arası kitaplıklar ve uygulamalar oluşturabilirsiniz.You can code in your favorite text editor and produce cross-platform libraries and applications.

.NET Core 'un ne olduğunu veya diğer .NET teknolojileriyle nasıl ilişkili olduğunu bilmiyorsanız, .net genel bakış ile başlayın.If you're unsure what .NET Core is, or how it relates to other .NET technologies, start with the What is .NET overview. .NET Core, .NET ' in açık kaynaklı ve platformlar arası bir uygulamasıdır.Put simply, .NET Core is an open-source, cross-platform implementation of .NET.

Uygulama oluşturmaCreate an application

İlk olarak, .NET Core SDK bilgisayarınıza indirip yükleyin.First, download and install the .NET Core SDK on your computer.

Ardından, PowerShell, komut istemiveya Bashgibi bir Terminal açın.Next, open a terminal such as PowerShell, Command Prompt, or bash. Bir C# uygulama oluşturmak ve çalıştırmak için aşağıdaki dotnet komutlarını yazın:Type the following dotnet commands to create and run a C# application:

dotnet new console --output sample1
dotnet run --project sample1

Aşağıdaki çıktıyı görmeniz gerekir:You should see the following output:

Hello World!

Mühendisi!Congratulations! Basit bir .NET Core uygulaması oluşturdunuz.You've created a simple .NET Core application. .NET Core uygulaması oluşturmak için Visual Studio Code, Visual Studio (yalnızca Windows) veya Mac için Visual Studio (yalnızca MacOS) de kullanabilirsiniz.You can also use Visual Studio Code, Visual Studio (Windows only), or Visual Studio for Mac (macOS only), to create a .NET Core application.

ÖğreticilerTutorials

Bu adım adım öğreticilerini izleyerek .NET Core uygulamaları geliştirmeye başlamanızı sağlayabilirsiniz.You can get started developing .NET Core applications by following these step-by-step tutorials.

Desteklenen Windows sürümlerinin listesi için bkz. Windows geliştirme Için Önkoşullar makalesi.See the Prerequisites for Windows development article for a list of the supported Windows versions.