dotnet sln

Bu makale şu şekilde geçerlidir: ✔️ .NET Core 2. x SDK ve sonraki sürümleri

Name

dotnet sln -Bir .NET çözüm dosyasındaki projeleri listeler veya değiştirir.

Özeti

dotnet sln [<SOLUTION_FILE>] [command]

dotnet sln [command] -h|--help

Description

dotnet slnKomut, bir çözüm dosyasındaki projeleri listelemek ve değiştirmek için kullanışlı bir yol sağlar.

Komutunu kullanmak için dotnet sln , çözüm dosyası zaten var olmalıdır. Bir tane oluşturmanız gerekiyorsa, aşağıdaki örnekte olduğu gibi DotNet New komutunu kullanın:

dotnet new sln

Bağımsız değişkenler

 • SOLUTION_FILE

  Kullanılacak çözüm dosyası. Bu bağımsız değişken atlanırsa, komut geçerli dizinde bir arar. Çözüm dosyası veya birden çok çözüm dosyası bulursa, komut başarısız olur.

Seçenekler

 • -?|-h|--help

  Komutunun nasıl kullanıla ilgili bir açıklama yazdırır.

Komutlar

list

Bir çözüm dosyasındaki tüm projeleri listeler.

Özeti

dotnet sln list [-h|--help]

Bağımsız değişkenler

 • SOLUTION_FILE

  Kullanılacak çözüm dosyası. Bu bağımsız değişken atlanırsa, komut geçerli dizinde bir arar. Çözüm dosyası veya birden çok çözüm dosyası bulursa, komut başarısız olur.

Seçenekler

 • -?|-h|--help

  Komutunun nasıl kullanıla ilgili bir açıklama yazdırır.

add

Çözüm dosyasına bir veya daha fazla proje ekler.

Özeti

dotnet sln [<SOLUTION_FILE>] add [--in-root] [-s|--solution-folder <PATH>] <PROJECT_PATH> [<PROJECT_PATH>...]
dotnet sln add [-h|--help]

Bağımsız değişkenler

 • SOLUTION_FILE

  Kullanılacak çözüm dosyası. Belirtilmemişse, komut geçerli dizinde bir arar ve birden çok çözüm dosyası varsa başarısız olur.

 • PROJECT_PATH

  Çözüme eklenecek projenin veya projelerin yolu. UNIX/Linux kabuğu Glob model genişletmeleri, komut tarafından doğru şekilde işlenir dotnet sln .

  Eğer PROJECT_PATH proje klasörünü içeren klasörler içeriyorsa, yolun bu bölümü çözüm klasörlerioluşturmak için kullanılır. Örneğin, aşağıdaki komutlar çözüm klasörü ile bir çözüm oluşturur myapp folder1/folder2 :

  dotnet new sln
  dotnet new console --output folder1/folder2/myapp
  dotnet sln add folder1/folder2/myapp
  

  Veya seçeneğini kullanarak bu varsayılan davranışı geçersiz kılabilirsiniz --in-root -s|--solution-folder <PATH> .

Seçenekler

 • -?|-h|--help

  Komutunun nasıl kullanıla ilgili bir açıklama yazdırır.

 • --in-root

  Bir Çözüm klasörüoluşturmak yerine, projeleri çözümün köküne koyar. İle kullanılamaz -s|--solution-folder . .NET Core 3,0 SDK 'dan beri kullanılabilir.

 • -s|--solution-folder <PATH>

  Projelerin ekleneceği hedef çözüm klasörünün yolu. İle kullanılamaz --in-root . .NET Core 3,0 SDK 'dan beri kullanılabilir.

remove

Çözüm dosyasından bir projeyi veya birden çok projeyi kaldırır.

Özeti

dotnet sln [<SOLUTION_FILE>] remove <PROJECT_PATH> [<PROJECT_PATH>...]
dotnet sln [<SOLUTION_FILE>] remove [-h|--help]

Bağımsız değişkenler

 • SOLUTION_FILE

  Kullanılacak çözüm dosyası. Belirtilmemişse, komut geçerli dizinde bir arar ve birden çok çözüm dosyası varsa başarısız olur.

 • PROJECT_PATH

  Çözümden kaldırılacak proje veya projelerin yolu. UNIX/Linux kabuğu Glob model genişletmeleri, komut tarafından doğru şekilde işlenir dotnet sln .

Seçenekler

 • -?|-h|--help

  Komutunun nasıl kullanıla ilgili bir açıklama yazdırır.

Örnekler

 • Bir çözümdeki projeleri listeleyin:

  dotnet sln todo.sln list
  
 • Bir çözüme C# projesi ekleyin:

  dotnet sln add todo-app/todo-app.csproj
  
 • Bir C# projesini çözümden kaldırma:

  dotnet sln remove todo-app/todo-app.csproj
  
 • Bir çözümün köküne birden çok C# projesi ekleyin:

  dotnet sln todo.sln add todo-app/todo-app.csproj back-end/back-end.csproj --in-root
  
 • Bir çözüme birden çok C# projesi ekleyin:

  dotnet sln todo.sln add todo-app/todo-app.csproj back-end/back-end.csproj
  
 • Bir çözümden birden çok C# projesini kaldırma:

  dotnet sln todo.sln remove todo-app/todo-app.csproj back-end/back-end.csproj
  
 • Bir glob deseninin (yalnızca Unix/Linux) kullanıldığı bir çözüme birden çok C# projesi ekleme:

  dotnet sln todo.sln add **/*.csproj
  
 • bir glob deseninin kullanıldığı bir çözüme birden çok C# projesi ekleme (yalnızca Windows PowerShell):

  dotnet sln todo.sln add (ls -r **/*.csproj)
  
 • Bir glob deseninin (yalnızca Unix/Linux) kullanıldığı bir çözümden birden çok C# projesini kaldırma:

  dotnet sln todo.sln remove **/*.csproj
  
 • bir glob deseninin kullanıldığı bir çözümden birden çok C# projesini kaldırma (yalnızca Windows PowerShell):

  dotnet sln todo.sln remove (ls -r **/*.csproj)
  
 • Bir çözüm, konsol uygulaması ve iki sınıf kitaplığı oluşturun. Projeleri çözüme ekleyin ve ' --solution-folder nin seçeneğini kullanarak dotnet sln sınıf kitaplıklarını bir çözüm klasörü olarak düzenleyin.

  dotnet new sln -n mysolution
  dotnet new console -o myapp
  dotnet new classlib -o mylib1
  dotnet new classlib -o mylib2
  dotnet sln mysolution.sln add myapp\myapp.csproj
  dotnet sln mysolution.sln add mylib1\mylib1.csproj --solution-folder mylibs
  dotnet sln mysolution.sln add mylib2\mylib2.csproj --solution-folder mylibs
  

  aşağıdaki ekran görüntüsünde Visual Studio 2019 Çözüm Gezgini sonucu gösterilmektedir:

  Bir çözüm klasöründe gruplanmış sınıf kitaplığı projelerini gösteren Çözüm Gezgini.

Ayrıca bkz.