by (C# Başvurusu)by (C# Reference)

Bağlamsal anahtar sözcüğü, döndürülen öğelerin nasıl group gruplanacağını belirtmek için bir sorgu ifadesinin yan tümcesinde kullanılır. byThe by contextual keyword is used in the group clause in a query expression to specify how the returned items should be grouped. Daha fazla bilgi için bkz. Group yan tümcesi.For more information, see group clause.

ÖrnekExample

Aşağıdaki örnek, öğrencilerin her öğrencinin son adının by ilk harfine göre gruplanıp gruplandırılmadığını belirtmek için bir group yan tümce içinde bağlamsal anahtar sözcüğünün kullanımını gösterir.The following example shows the use of the by contextual keyword in a group clause to specify that the students should be grouped according to the first letter of the last name of each student.

var query = from student in students
            group student by student.LastName[0];

Ayrıca bkz.See also