using (C# Başvurusu)using (C# Reference)

using Anahtar sözcüğü sahip üç ana kullanır:The using keyword has three major uses:

Ayrıca bkz.See also