using (C# Başvurusu)using (C# Reference)

usingAnahtar sözcüğünün üç ana kullanımı vardır:The using keyword has three major uses:

Ayrıca bkz.See also