C#Programlama KılavuzuC# programming guide

Bu bölüm .NET Framework C# C# aracılığıyla erişilebilen temel dil özellikleri ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.This section provides detailed information on key C# language features and features accessible to C# through the .NET Framework.

Bu bölümün çoğu, C# ve genel programlama kavramlarını daha önce bildiğiniz varsayılmaktadır.Most of this section assumes that you already know something about C# and general programming concepts. Programlama veya ile C#birlikte tam bir başlangıç yapıyorsanız, önceden programlama bilgisi gerekli olmayan öğreticiler veya .net-tarayıcı öğreticisiniziyaret etmek C# isteyebilirsiniz.If you are a complete beginner with programming or with C#, you might want to visit the Introduction to C# Tutorials or .NET In-Browser Tutorial, where no prior programming knowledge is required.

Belirli anahtar sözcükler, işleçler ve Önişlemci yönergeleri hakkında daha fazla bilgi C# için bkz. başvuru.For information about specific keywords, operators and preprocessor directives, see C# Reference. C# Dil belirtimi hakkında daha fazla bilgi için bkz C# . dil belirtimi.For information about the C# Language Specification, see C# Language Specification.

Program bölümleriProgram sections

C# Programı İçindeInside a C# Program

Ana() ve Komut Satırı Bağımsız DeğişkenleriMain() and Command-Line Arguments

Dil bölümleriLanguage Sections

Deyimler, İfadeler ve İşleçlerStatements, Expressions, and Operators

TürlerTypes

Sınıflar ve YapılarClasses and Structs

ArabirimlerInterfaces

Sabit Listesi TürleriEnumeration Types

TemsilcilerDelegates

DizilerArrays

DizelerStrings

ÖzelliklerProperties

Dizin OluşturucularIndexers

OlaylarEvents

Genel TürlerGenerics

YineleyicilerIterators

LINQ sorgu IfadeleriLINQ Query Expressions

Lambda İfadeleriLambda Expressions

Ad AlanlarıNamespaces

Güvenli Olmayan Kod ve İşaretçilerUnsafe Code and Pointers

XML Belge AçıklamalarıXML Documentation Comments

Platform bölümleriPlatform Sections

Uygulama Etki AlanlarıApplication Domains

.NET’te bütünleştirilmiş kodlarAssemblies in .NET

ÖzniteliklerAttributes

KoleksiyonlarCollections

Özel Durumlar ve Özel Durum İşlemeExceptions and Exception Handling

Dosya sistemi ve kayıt defteri (C# Programlama Kılavuzu)File System and the Registry (C# Programming Guide)

Birlikte çalışabilirlikInteroperability

YansımaReflection

Ayrıca bkz.See also