Windows Presentation FoundationWindows Presentation Foundation

Visual Studio'da Windows Presentation Foundation (WPF), satır iş kolu Windows Masaüstü uygulamaları oluşturmak için birleştirilmiş programlama modeli geliştiricilere sağlar.Windows Presentation Foundation (WPF) in Visual Studio provides developers with a unified programming model for building line-of-business desktop applications on Windows.

Windows Presentation Foundation ile Masaüstü uygulamaları oluşturunCreate Desktop Applications with Windows Presentation Foundation

Visual Studio ve Visual Studio İçin Blend Uygulamalarında XAML TasarlamaDesigning XAML in Visual Studio and Blend for Visual Studio

Get Visual StudioGet Visual Studio