Paralel işlem, eşzamanlılık ve .NET içinde zaman uyumsuz programlamaParallel Processing, Concurrency, and Async Programming in .NET

.NET, uygulamanızı bir kullanıcıya daha iyi yanıt vermesi ve kullanıcınızın bilgisayarın performansını en üst düzeye çıkarmak için yürütme birden çok iş parçacığı kullanan paralel kod yazmak için zaman uyumsuz kod yazmak çeşitli yöntemler sağlar..NET provides several ways for you to write asynchronous code to make your application more responsive to a user and write parallel code that uses multiple threads of execution to maximize the performance of your user's computer.

Bu BölümdeIn This Section

Zaman uyumsuz programlamaAsynchronous Programming
.NET tarafından sağlanan zaman uyumsuz programlama için mekanizmaları açıklar.Describes mechanisms for asynchronous programming provided by .NET.

Paralel ProgramlamaParallel Programming
Görev tabanlı ve verimli, hassas yazmanızı ve doğal bir deyim ölçeklenebilir paralel kodda iş parçacığı veya iş parçacığı havuzu ile doğrudan çalışmak zorunda kalmadan etkinleştirme paralel geliştirme basitleştiren bir programlama modeli açıklar.Describes a task-based programming model that simplifies parallel development, enabling you to write efficient, fine-grained, and scalable parallel code in a natural idiom without having to work directly with threads or the thread pool.

İş parçacığı oluşturmaThreading
.NET tarafından sağlanan temel eşzamanlılık ve eşitleme mekanizmaları açıklar.Describes the basic concurrency and synchronization mechanisms provided by .NET.