Ansi (Visual Basic)

Visual Basic, bildirildiği dış yordamın adından bağımsız olarak, tüm dizeleri Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) değerlerine göre sıralayamaz.

Projenizin dışında tanımlanan bir yordamı çağırdığınızda, Visual Basic derleyicisinin yordamı doğru bir şekilde çağırması için gereken bilgilere erişimi yoktur. Bu bilgiler yordamın nerede bulunduğuna, nasıl tanımlandığınıza, arama sırasının ve dönüş türünün ve kullandığı dize karakter kümesinin nerede olduğunu içerir. Declare bildirimi , bir dış yordama bir başvuru oluşturur ve bu gerekli bilgileri sağlar.

charsetmodifierDeyimindeki bölüm, Declare dış yordama yapılan bir çağrı sırasında dizeleri sıralama için karakter kümesi bilgilerini sağlar. Ayrıca, dış yordam adı için Visual Basic dış dosyayı nasıl arayacağını da etkiler. AnsiDeğiştirici, Visual Basic tüm DIZELERI ANSI değerlerine göre sıralayamaz ve arama sırasında bu yordamın adını değiştirmeden yordamı araması gerektiğini belirtir.

Hiçbir karakter kümesi değiştiricisi belirtilmemişse, Ansi varsayılandır.

Açıklamalar

AnsiDeğiştirici Bu bağlamda kullanılabilir:

Declare Deyimi

Akıllı Cihaz Geliştirici Notları

Bu anahtar sözcük desteklenmiyor.

Ayrıca bkz.