ByRef (Visual Basic)

Bir bağımsız değişkenin, çağrılan yordamın, çağıran koddaki bağımsız değişkeni temel alan bir değişkenin değerini değiştirebileceğini bu şekilde geçtiğini belirtir.

Açıklamalar

ByRefDeğiştirici şu bağlamlarda kullanılabilir:

Declare Deyimi

Function Deyimi

Sub Deyimi

Ayrıca bkz.