NotInheritable (Visual Basic)

Bir sınıfın temel sınıf olarak kullanılamayacağını belirtir.

Açıklamalar

Alternatif terimler. Devralınmayan bir sınıf bazen Sealed sınıf olarak adlandırılır.

NotInheritableDeğiştirici Bu bağlamda kullanılabilir:

Class Deyimi

Ayrıca bkz.